16. BÖLÜM: Kuran'ın Lafzîliği

Paylaş

Görüntüleme : 1824
  • 16. BÖLÜM: Kuran'ın Lafzîliği


    Cevap:

    Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Ömer KARA ve Prof. Dr. Soner GÜNDÜZÖZ’ün konuk olduğu “Dini Gündem” programının 16. bölümünde “Kur’an’ın Lafziliği” konusu ele alındı.  Bu bağlamda genel olarak vahyin tanımı, mahiyeti, Kur’an vahyinin özellikleri ve Allah-Cebrail-Peygamber arasında vahiy intikalinin nasıl gerçekleştiği üzerinde duruldu.  İslam düşünce geleneğinde Kur’an lafzının Allah’a aidiyeti hususunda farklı görüşlerin olup olmadığı, Halku’l-Kur’an meselesinin, Kur’an’ın mana olarak ilka edilmesi ile ilgisinin bulunup bulunmadığı, Zerkeşi ve Suyuti gibi âlimlerin eserlerinde Kur’an’ın inzal keyfiyetine dair hangi görüşlerin benimsendiği, Kur’an’ın lafız ve mana olarak Allah kelamı oluşunun delillerinin neler olduğu konuşuldu. Ayrıca İslami meseleleri konuşma adabı, yöntemi ve halka arzı hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi bağlamında tavsiye ve önerilere yer verildi.