17. BÖLÜM: Tedbir ve Tevekkül Bağlamında Doğal Afetler ve İmtihan Gerçeği

Paylaş

Görüntüleme : 1116
  • 17. BÖLÜM: Tedbir ve Tevekkül Bağlamında Doğal Afetler ve İmtihan Gerçeği


    Cevap:

    Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR ve Mustafa IRMAKLI’nın konuk olduğu “Dini Gündem” programının 17. bölümünde “Tedbir ve Tevekkül Bağlamında Doğal Afetler ve İmtihan Gerçeği” konusu ele alındı. Programda tedbir ve tevekkül kavramlarının ne anlama geldiği, doğal afetler karşısında inanç bakımından nasıl hareket edilmesi gerektiği üzerinde duruldu. Bu kapsamda doğal afetler, salgın hastalıklar ve musibetlerle insanlar tarafından işlenen günahlar arasında sebep sonuç ilişkisi bakımından bağlantı bulunup bulunmadığı, bu afet ve musibetlerin kıyamet alameti olup olmadığı sorularına yanıtlar arandı. Ayrıca doğal afetlerin, imtihan gerçeği ile ilişkisi ve sadece fiziki alem ile sınırlı olmadığı konusu ele alınarak musibetlere karşı kavli dua yanında fiili duanın da önemli olduğuna temas edildi.