24. BÖLÜM: Hadislere Yönelik İddialara Verilen Cevaplar

Paylaş

Görüntüleme : 851
  • 24. BÖLÜM: Hadislere Yönelik İddialara Verilen Cevaplar


    Cevap:

    Dini Gündem’de “Hadislere Yönelik İddialara Verilen Cevaplar” konusu konuşuldu. Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Halis AYDEMİR ve Prof. Dr. Enbiya YILDIRIM, Diyanet TV ekranlarında “Dini Gündem” programının 24. bölümüne (3 Mart 2021) konuk oldular. Programda “Hadislere Yönelik İddialara Cevaplar” üzerinde duruldu. Bu bağlamda Sünnet-vahiy ilişkisi kapsamında Kur’an dışı vahyin imkânı konusu ve sünnetin bağlayıcılığı meselesi ele alındı. Hadislerin, mezheplerin ve İslami geleneğin, ümmet arasında tefrika oluşturduğu yönünde ileri sürülen iddialara cevaplar verildi ve sünnetin birleştiriciliği yönüne temas edildi. Ayrıca hadislerin dinde kaynak olmadığı, günümüze ulaşan rivayetlerin tarihin belli bir evresindeki müelliflerin tercihine bağlı olduğu ve onların keyfince belirlenen bu hadislerin dinde bağlayıcı olmadığı iddialarına yanıtlar verildi. Bazı hadislerin kendi aralarında ve Kur’an ile çeliştiği yönündeki iddialar irdelendi ve bu bağlamda Kur’an-Sünnet bütünlüğü çerçevesinde  hareket edilmesinin önemine değinildi. Bununla birlikte zahiren çelişkili gibi görünen bazı rivayetler ön plana çıkarılarak ve bazı uydurma rivayetlerin varlığı gerekçe gösterilerek tüm hadis külliyatını önemsiz ve gereksiz gösterme anlayışının tutarlı ve doğru bir yaklaşım olmadığı üzerinde duruldu.