26. BÖLÜM: Bankacılık ve Katılım Bankacılığı İşlemleri

Paylaş

Görüntüleme : 1730
  • 26. BÖLÜM: Bankacılık ve Katılım Bankacılığı İşlemleri


    Cevap:

    Dini Gündem’de “Bankacılık ve Katılım Bankacılığı İşlemleri” konusu konuşuldu. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanları Dr. Mustafa ÇAKIR ve Seracettin YILDIZ, Diyanet TV ekranlarında “Dini Gündem” programının 26. bölümüne (17 Mart 2021) konuk oldular. Programda bankacılık işlemleri özellikle katılım bankacılığına dair çokça sorulan ve hükmü merak edilen konular üzerinde duruldu.  Bu bağlamda sistem olarak bankacılığın ne anlam ifade ettiği, nasıl bir işlem sürecine sahip olduğu ve katılım bankalarının bu sistemdeki yerinin ne olduğu sorularına cevaplar arandı. Özelde ise katılım bankalarının yaptığı işlemlerin neler olduğu ve bu işlemlerin hepsine caiz denilip denilemeyeceği üzerinde duruldu. Bu çerçevede katılım bankalarında hangi hesapların olduğu ve  faizli bankalarla katılım bankaları arasında bu noktada ne gibi farklar bulunduğu sorularına yanıtlar arandı. Bu minvalde katılım bankalarının verdiği kâr payı ile faiz arasında nasıl bir  fark olduğu ve faizli bankalarla katılım bankalarının belirlediği oranların birbirine yakın olmasının ne anlam ifade ettiği konularına değinildi.  Ev, araba vb. bir mal alırken faizli bankalarla katılım bankaları arasında işleyiş süreçleri bakımından nasıl bir fark olduğu ve uygulanan faiz-kâr oranlarının birbirine yakın olmasının doğrudan hükme etkisinin olup olmadığı sorularına cevaplar verildi.  Katılım bankaları aracılığıyla nakit ihtiyacının karşılamanın mümkün olup olmadığı ve bu bağlamda yapılan teverruk işlemlerinin caiz olup olmadığı konularına temas edildi.  Ayrıca internet bankacılığı aracılığıyla altın ve döviz alım-satımının caiz olup olmadığı ve bu konuda faizli bankalarla katılım bankaları arasında fark bulunup bulunmadığı sorularına değinildi.