37. BÖLÜM: Kader ve Kazaya İman

Paylaş

Görüntüleme : 1008
  • 37. BÖLÜM: Kader ve Kazaya İman


    Cevap:

    Dini Gündem’de “Kader ve Kazaya İman ” konusu konuşuldu. Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR ve Mustafa IRMAKLI, Diyanet TV ekranlarında “Dini Gündem” programının 37. bölümüne (2 Haziran 2021) konuk oldular. Programda kader ve kazaya iman konusu ve hayata yansımaları üzerinde duruldu.  Bu bağlamda kader ve kaza kavramlarının nasıl anlaşılması gerektiği Allah’ın ezeli bilgisinin kullar üzerinde zorlayıcı bir etkisinin bulunup bulunmadığı, kulun iradesinin engellenip engellenmediği ve kulların fiillerinin sorumluluğunun kendilerine ait olduğu konularına değinildi. Kader ve kazaya inanmanın, imanın şartlarından biri olduğunun delilleri ortaya konuldu. Kaderin değişip değişmediği, dua-kader ilişkisinin nasıl anlaşılması gerektiği ve bilimsel gelişmelerin kadere etkisinin bulunup bulunmadığı konularına cevaplar arandı.  Ayrıca evliliğin kader ile ilişkisi, evlenilecek kişinin kaderde belli olup olmadığı, bu noktada kişiye düşen sorumluluğun ne olduğu sorularına yanıtlar arandı. Son olarak da musibetler ve kötülüklerin var olmasının kader ile ilişkisi ve imtihan gerçeği üzerinde duruldu.