7. BÖLÜM: Hadislerin Yazımı Meselesi

Paylaş

Görüntüleme : 846
  • 7. BÖLÜM: Hadislerin Yazımı Meselesi


    Cevap:

    "Prof. Dr. Enbiya Yıldırım İle Dersimiz Hadis" programının 7. bölümünde “İslam’ı ete kemiğe büründüren hadislerdir” mottosundan hareket edilerek “Hz. Peygamber’in hadisleri günümüze kadar sağlam bir şekilde ulaştı mı?”, “Hadis kitaplarında yer alan hadisler Hz. Peygamber’e mi aittir?” “Güven olmayacağı gerekçesiyle hadislerden yüz çevrilmesi doğru mudur?” “Peygamberimiz tarafından hadislerin yazımının yasaklanması nasıl anlaşılmalıdır?” gibi konular üzerinde konuşulacak ve zihinlerdeki soru işaretleri giderilmeye çalışılacaktır.