Göze veya kulağa damlatılan sütten dolayı süt akrabalığı meydana gelir mi?

Paylaş

Görüntüleme : 1506
  • Göze veya kulağa damlatılan sütten dolayı süt akrabalığı meydana gelir mi?


    Cevap:

    Süt hısımlığının oluşması için, sütün bebeğin midesine ulaşması gerekir. Bunun sebebi, emilen sütün çocuğun beslenmesi ve büyümesindeki katkısıdır. Göze veya kulağa damlatılan sütün beslenme ve büyümede etkisi yoktur. Dolayısıyla bu organlara damlatılan süt sebebiyle süt akrabalığı meydana gelmez (Merğinânî, el-Hidâye, I, 245; İbn Kudâme, el-Muğnî, XI, 313; el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 377).